Montessoriförskolan Kaprifolen

Montessoriförskolan Kaprifolen är en etablerad föräldraförening som bildades 1983. I drygt trettio år har förskolan drivits som ett föräldrakooperativ som bygger på ett aktivt föräldradeltagande.

Våra pedagoger har hela det pedagogiska ansvaret. De arbetar utifrån en gemensam syn på barns utveckling som grundar sig i montessoripedagogiken och läroplanen, Lpfö-98.

SMÅ GRUPPER OCH HÖG PERSONALTÄTHET

Vi jobbar med små barngrupper och hög personaltäthet. Detta skapar en lugn och trygg miljö som främjar till lustfyllt lärande.
Kaprifolen har två barngrupper; på Fröet finns barn mellan 1-3 år och på Blomman finns det barn i åldrarna 3-5 år.
Grupperna har nära samarbete och gör många aktiviteter gemensamt.

Tillsammans skapar våra utbildande förskollärare och montessorilärare en kvalitativ undervisning. Förutom montessoripass där barnen bekantar sig med olika montessorimaterial har vi bl.a. utflykter med naturstudier, sång och musik, gymnastik med rörelse och lek.

Som medlem och förälder i vår förening ansvarar vi tillsammans för den fortlöpande verksamheten och du har också möjlighet att påverka och förbättra innehållet för barnens vardag i stort och smått.

Vi finns i södra Askim, Pilegården med goda anslutningsmöjligheter till de stora lederna 158’an, Söderleden och Dag Hammarsköldsleden med bra parkeringsmöjligheter.

Vill du läsa mer om vad Montessoripedagogik är? LÄS MER>>

Maila gärna vår förskolechef Eva-Lena Segertoft om du har fler frågor.
eva-lena.segertoft@kaprifolen.se 

Är du intresserad av att ditt barn skall börja på Kaprifolen eller vill veta mer om antagningen, kontakta antagningsansvarig:
antagning@kaprifolen.se

Citat från en förälder

”Det viktigaste för vår familj när vi valde förskola var personaltätheten och de små barngrupperna. Här får våra barn den uppmärksamhet, stöttning och vägledning de behöver.
Våra barn älskar sin förskola!”

Lina, mamma till Algot 4 år och Ebbe 2 år