LITEN_Kaprifolen_logo

Montessoriförskolan Kaprifolen

en positiv syn på barn och barns lärande är huvudfrågan i vårt gemensamma arbete

På Kaprifolen arbetar sex engagerade pedagoger varav 1 förskollärare och 3 barnskötare och 2 montessoripedagoger. Att ha en positiv syn på barn och barns lärande är huvudfrågan i vårt gemensamma arbete. Vi arbetar efter montessoripedagogiken där barn är kompetenta och som med stöttning klarar mycket mer än vad man kanske tror. Vår miljö är anpassad efter barnen och i deras nivå. Vi arbetar aktivt med genus och tycker att det är viktigt att se barn som individer med olika intressen oavsett kön. Vi tycker att det är viktigt med fortbildning och söker därför aktivt efter ny kunskap genom böcker, föreläsningar och kurser utifrån de intressen och behov som finns i barngruppen. Vår personalgrupp har olika kompetenser som tillsammans bildar en bra helhet. Våra specialintressen rör sig från natur, matematik och språk till dans, drama, musik och skapande. All personal har gått kurs i hjärt- och lungräddning som vi repeterar vartannat år.

Montessoriförskolan Kaprifolen är en etablerad föräldraförening som bildades 1983. I drygt trettio år har förskolan drivits som ett föräldrakooperativ som bygger på ett aktivt föräldradeltagande.

Våra pedagoger har hela det pedagogiska ansvaret. De arbetar utifrån en gemensam syn på barns utveckling som grundar sig i montessoripedagogiken och läroplanen, Lpfö-98.

SMÅ GRUPPER OCH HÖG PERSONALTÄTHET

Vi jobbar med små barngrupper och hög personaltäthet. Detta skapar en lugn och trygg miljö som främjar till lustfyllt lärande.
Kaprifolen har två barngrupper; på Fröet finns barn mellan 1-3 år och på Blomman finns det barn i åldrarna 3-5 år.
Grupperna har nära samarbete och gör många aktiviteter gemensamt.

Tillsammans skapar våra utbildande förskollärare och montessorilärare en kvalitativ undervisning. Förutom montessoripass där barnen bekantar sig med olika montessorimaterial har vi bl.a. utflykter med naturstudier, sång och musik, gymnastik med rörelse och lek.

Som medlem och förälder i vår förening ansvarar vi tillsammans för den fortlöpande verksamheten och du har också möjlighet att påverka och förbättra innehållet för barnens vardag i stort och smått.

Vi finns i södra Askim, Pilegården med goda anslutningsmöjligheter till de stora lederna 158’an, Söderleden och Dag Hammarsköldsleden med bra parkeringsmöjligheter.

Vill du läsa mer om vad Montessoripedagogik är? LÄS MER>>

Maila gärna vår förskolechef Eva-Lena Segertoft om du har fler frågor.
johanna.wettainen@kaprifolen.se

Är du intresserad av att ditt barn skall börja på Kaprifolen eller vill veta mer om antagningen, kontakta antagningsansvarig:
antagning@kaprifolen.se

VI ANVÄNDER Tyra

Tyra är ett verktyg för kommunikation mellan Kaprifolen och föräldrarna. Pedagogerna kan med några knapptryck informera föräldrarna om vad som händer i både foto, film, text och blogg. Med hjälp av sin smartphone, dator eller surfplatta kan föräldrarna därmed direkt ta del av barnens dagar på Kaprifolen.

Föra att besöka deras hemsida klicka på bilden