verksamheten på kaprifolen

Kommer du på besök hos oss på Kaprifolen kan du knappast låta bli att fascineras över den aktivitet som råder på de båda avdelningarna Blomman och Fröet.

Inne på Fröet finner du våra yngre barn. De är totalt 8 stycken i åldrarna 1,5-3 år. Kanske förvånas du här av 3-åringarna som med största koncentration lägger pussel med världsdelarna.

Inne på Blomman träffar du våra äldre barn, som med hjälp av bilder och föremål från olika kontinenter uppmärksammar skillnader i levnadssätt och kulturer, eller promenerar längs en förhistorisk tidslinje med hjälp av fossiler, dinosaurier, samt de första däggdjuren. På Blomman går det totalt 16 barn i åldrarna 3-6år. Avdelningarna är åldersanpassade vad gäller möbler och material. De båda grupperna har ett nära samarbete och genomför många aktiviteter gemensamt.

 Den främsta uppgiften för barnens lärare är att se varje barns utvecklingsfas och stimulera den. Genom att undvika att i tid och otid störa barnen, utan i stället låta dem experimentera fritt, prova sig fram och öva sig inom olika områden, undanröjs de största hinder som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling. Förutom montessoriarbetet gör barnen utflykter med naturstudier, har rörelselek och gymnastik, samt deltar i lägerverksamhet och går på teaterbesök.

Som förälder till ett barn på Kaprifolen har du möjlighet att påverka och förbättra innehållet i verksamheten. Vi ansvarar även för visst underhåll och städar själva, vilket håller nere avgifterna. Däremot överlåter vi helt det pedagogiska arbetet i barngrupperna åt våra erfarna och duktiga lärare.