Eva-Lena är Kaprifolens förskolechef och är utbildad förskollärare. Hon började oss på Kaprifolen i maj 2015.
eva-lena.segertoft@kaprifolen.se 

Helén är utbildad barnskötare/montessoripedagog 3-6 år. Hon har arbetat på Kaprifolen sedan 2003
Linda har kandidatexamen i barn & ungdomspsykologi och fördjupning i kommunikationsmetodik. Hon har arbetat på Kaprifolen sedan 2010.

en positiv syn på barn och barns lärande är huvudfrågan i vårt gemensamma arbete

På Kaprifolen arbetar sex engagerade pedagoger varav 1 förskollärare och 3 barnskötare och 2 montessoripedagoger. Att ha en positiv syn på barn och barns lärande är huvudfrågan i vårt gemensamma arbete. Vi arbetar efter montessoripedagogiken där barn är kompetenta och som med stöttning klarar mycket mer än vad man kanske tror. Vår miljö är anpassad efter barnen och i deras nivå. Vi arbetar aktivt med genus och tycker att det är viktigt att se barn som individer med olika intressen oavsett kön. Vi tycker att det är viktigt med fortbildning och söker därför aktivt efter ny kunskap genom böcker, föreläsningar och kurser utifrån de intressen och behov som finns i barngruppen. Vår personalgrupp har olika kompetenser som tillsammans bildar en bra helhet. Våra specialintressen rör sig från natur, matematik och språk till dans, drama, musik och skapande. All personal har gått kurs i hjärt- och lungräddning som vi repeterar vartannat år.

Kärnan i vårt arbete är att barnen ska vara trygga och glada

Det viktigaste i vårt arbete är mötet med barnen och föräldrarna. Vi har fått det stora förtroendet att ta hand om andra människors barn och ge dem både omsorg och kunskap. Det är ett uppdrag som vi tar på stort allvar. Humor, lek, skratt och kärlek är grunden i vårt arbete och i vårt förhållningssätt till barnen. Tillsammans med barnen utforskar vi den matematiska och språkliga världen, gör experiment, sjunger och spelar instrument, skapar eller jobbar med musik. Vi tror på det kompetenta barnet och på att se barnen som egna individer där det är viktigt att möta dem utifrån deras egna villkor. Vi vet att barn redan vid låg ålder besitter mycket kunskap och det är vårt jobb att förvalta den. Kärnan i vårt arbete är att barnen vi arbetar med ska vara trygga och glada. Vi möter dem med ett lugn och mycket omsorg vilket ger en bra ömsesidig kommunikation som ligger till grund för en trygg vistelse på Kaprifolen.