KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT KOMMA TILL INLOGGNINGSIDAN!

VI ANVÄNDER PLUTTRA

Pluttra är ett verktyg för kommunikation mellan Kaprifolen och föräldrarna. Pedagogerna kan med några knapptryck informera föräldrarna om vad som händer i både foto, film, text och blogg. Med hjälp av sin smartphone, dator eller surfplatta kan föräldrarna därmed direkt ta del av barnens dagar på Kaprifolen.

Med Pluttra utvärderas och utvecklas systematiskt verksamheten kontinuerligt. Förskolans läroplan, Lpfö98, är kopplad till Pluttras bloggfunktion, vilket ger en utmärkt uppföljning och dokumentation av varje barns utveckling.